Nowe Horyzonty
Edukacji Filmowej

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu oraz operator kina firma Eurosoft zapraszają na 3 edycję programu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2019/20.

Projekt realizujemy w naszym kameralnym kinie (120 miejsc) wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę projekcyjną.

W tym roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej odbywają się pod hasłem: Więcej Niż Lekcja, Więcej Niż Kino. To projekcje kinowe dla uczniów realizowane przez cały rok szkolny w ramach wybranego przez klasę jednego z cykli tematycznych.

Przygotowane cykle kierowane są do poszczególnych grup wiekowych i dostosowane do ich kompetencji i umiejętności. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie.

Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN. Nauczyciele otrzymują interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.)

Program obejmuje 7 spotkań w wybranym cyklu NHEF (karnet na cały cykl 77 zł).
Szczegóły i zapisy na stronie www.nhef.pl.

Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznik Praw Dziecka oraz Europa Cinemas.