NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ 2020/21

Zapraszamy on line oraz do kina MCSW Elektrownia w Radomiu.

Szanowna Dyrekcjo, Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele,

Uprzejmie prosimy o przekazanie tej wiadomości wszystkim zainteresowanym (wychowawcom, pedagogom, pracownikom bibliotek).
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny 2020-2021 projekcje kinowe dla uczniów, dostosowane do wszystkich etapów edukacyjnych i realizowane w ramach cykli tematycznych.
https://nhef.pl

Cykle przedstawiają różnorodne zagadnienia, które zbudowane są zarówno wokół tematu historii i analizy filmu, jak i zagadnień związanych z dojrzewaniem, wartościami, międzykulturowością a nawet historią Polski. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Dla starszych uczniów realizowane są dyskusje po seansach, rozwijające umiejętność interpretacji i odniesienia obejrzanego do kontekstu całego cyklu. Omówienia filmów są udostępniamy również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli w formie scenariuszy lekcyjnych oraz analiz psychologicznych.
Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN.
Każdy film, który wchodzi do naszego programu, opisujemy w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy, wskazujemy również związek tematów poruszanych w filmach z podstawą programową .

INFORMACJE PRAKTYCZNE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2020/21
Proponujemy trzy sposoby uczestnictwa w projekcie:

1. seanse w kinie /sala 60 osób/
2. seanse online /liczba widzów bez ograniczeń/
3. seanse w trybie hybrydowym /połączenie seansów w kinie i seansów on line/

Informacje organizacyjne uwzględniające procedury COVID:

W roku szkolnym 2020/21 możliwe jest branie udziału w programie w wersji kinowej, elektronicznej lub hybrydowej (seanse w kinie + seanse w sieci).

Zapisy na każdą z przyjętych form uczestnictwa odbywają się poprzez formularze zgłoszeniowe na stronie: http://panel.nhef.pl/zgloszenie/

SEANSE W KINIE:
Seanse odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 albo o 12:00.
Cena biletów – 12 zł od ucznia płatne gotówką lub kartą (nauczyciele wchodzą bezpłatnie);
Czas trwania: Prelekcja 10-15 minut,
Czas trwania seansu - uzależniony od filmu,
Dyskusja po filmie (dla klas 7 SP oraz starszych) - 10-20 minut,
Liczba osób: 60 /max/

Seanse indywidualne dla grup przedszkole oraz 1 – 6 kl i 7-8 kl. Szkoły Podstawowej – minimalna liczba osób - 20 + nauczyciele
Seanse indywidualne dla grup ponadpodstawowych – minimalna liczba osób - 50 + nauczyciele
Chęć otrzymania faktury trzeba zgłosić PRZED dokonaniem zapłaty;

SEANS ONLINE:
Zapisy na seanse odbywają się przez www.panel.nhef.pl lub mailowo w wypadku pojedynczych seansów:
marek@mienkowski.eu

Cena jednego biletu on-line to 8 zł;
Seanse poprzedzone są nagranymi prelekcjami i wyświetlanymi po filmie omówieniami.

Ze względu na politykę dystrybutorów cykle filmowe w wersji on line składają się z czterech tytułów; na specjalne życzenie istnieje możliwość umówienia cyklu hybrydowego składającego się z filmów wyświetlanych w kinie i w wersji elektronicznej.
Po dokonaniu zamówienia otrzymacie Państwo linki do filmów. Film będzie dostępny przez 48 godzin od momentu uruchomienia pierwszego z linków https://nhef.pl/upload/2020/05/katalog-nhef-20_21-nowy.pdf

ZAPISY i KONTAKT:
Odpowiedzią na wszelkie pytania i wątpliwości służy:

Marek Mieńkowski
Koordynator Programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie MCSW Elektrownia
+48 608305546 marek@mienkowski.eu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym programie. Dla nauczycieli będą przygotowane na koniec cyklu stosowne certyfikaty.