Podpisanie umowy na unijną dotację projektu: „Zmiana sposobu użytkowania dawnej elektrociepłowni
na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA”


Dnia 22 maja 2015 podpisana została umowa na unijną dotację projektu: „Zmiana sposobu użytkowania dawnej elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA” w ramach działania 6.1 Kultura. Całkowita wartość projektu to 24 866 757 zaś kwota dofinansowania to 15 135 198. Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk oraz dyrektor MCSW ELEKTROWNIA Włodzimierz Pujanek.

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI NA MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA” W RADOMIU Z INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROJEKTU VI. „WYKOŻYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI” DZIAŁANIA 6.1 „KULTURA” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja budynku dawnej elektrowni miejskiej w Radomiu oraz adaptacja tego budynku (wraz z rozbudową) na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu. Centrum w nowym kształcie oprócz bieżącej działalności wystawienniczej, filmowej, kulturalnej i artystycznej stanie się także miejscem przechowywania, konserwacji i ekspozycji radomskiej kolekcji sztuki współczesnej, znajdującej się pierwotnie w posiadaniu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Przedmiot projektu obejmuje prace związane z wybudowaniem odpowiedniej infrastruktury, która pozwoli wszystkim zainteresowanym, w tym osobom niepełnosprawnym na swobodny dostęp do oferowanych działań kulturalnych Centrum. Zrealizowana została renowacja starej części obiektu i budowa: nowych przestrzeni wystawowych, kina, biblioteki, sali multimedialnej (Mediateki z możliwością dostępu do komputerów), pracowni konserwatorskiej.

Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania dawnej elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Nazwa beneficjenta: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Wartość projektu: 24 818 075,69 zł
Wartość dofinansowania: 14 820 707,22 zł

Pozostałe informacje...