Inwestycje zrealizowne z dotacji celowych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


• W dniu 30 czerwca 2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji celowej – Umowa Nr 66/UMWM/05/2017/NW-I-I-D na zadanie   pn.   „Rozbudowa kolekcji radomskiej sztuki współczesnej” z Województwem Mazowieckim  na kwotę 112 400,00 złotych. 
W ramach pozyskanych środków zostały zakupione n/w dzieła: Jarosław Kozłowski – Ćwiczenia z semiotyki  II, 1977/1987
, Leon Tarasewicz – Bez tytułu, 1993, Zbigniew Libera – The Guy Innocent and Heartless, 2009, zestaw 5 prac z cyklu 38 fotografii barwnych• W dniu 20 lutego  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa  Nr 14/UMWM/02/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki” z Województwem Mazowieckim  na kwotę 150 000,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków zostały zakupione regały magazynowe do magazynu dzieł sztuki. Zakup regałów podyktowany był przejęciem Radomskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Regały zostały wykonane w postaci ram samojezdnych obciągniętych siatką, na których będą umieszczone dzieła sztuki. 


• W dniu 1 marca  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa Nr 15/UMWM/02/2017/NW-I-I-D na zadanie  pn. „Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych ” z Województwem Mazowieckim  na kwotę  75 000,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków  został zakupiony system pomiaru wilgotności i temperatury, który został wyposażony w wymienne sondy pomiarowe, rejestrator wilgotności i temperatury, odbiornik do bezprzewodowych rejestratorów oraz oprogramowanie. System ten został zamontowany w salach wystawowych i magazynach dzieł sztuki i na bieżąco monitoruje parametry otoczenia niezbędne do prawidłowego przechowywania dzieł jak również do ich prezentacji w salach wystawowych.• W dniu 6 września  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa    Nr 117/UMWM/08/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup komputerów do     składania    książek    oraz    zakup    aparatu fotograficznego   dla potrzeb  ewidencji dzieł ” z Województwem Mazowieckim  na kwotę  97 000,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków  zostały  zakupione 3 komputery, aparat fotograficzny oraz pakiet aplikacji komputerowych na 3 stanowiska. Zakupione komputery wraz aplikacją komputerową służą do składania katalogów towarzyszących wystawom, a aparat fotograficzny służy dla potrzeb systemu ewidencji dzieł będących własnością Centrum. Łączny zrealizowany koszt wyniósł 93 807,97 złotych.

• W dniu 6 września  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa  Nr 115/UMWM/08/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw ”  z Województwem  Mazowieckim  na kwotę  60 500,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków  został  zakupiona kamera oraz  zestaw komputerowy. Zakupiony sprzęt video pozwoli na tworzenie dokumentacji filmowej z wystaw oraz produkcji filmów i reportaży. Wykonanie w/w dokumentacji daje większe możliwości promocji instytucji w mediach jak również na własnej stronie internetowej.

•    W dniu 20 września  2017 r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia”  w  Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 138/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup kserokopiarki ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  48 000,00 złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  została  zakupiona kserokopiarka XEROX DC  550. Zakup kserokopiarki służy do wykonywania we własnym zakresie folderów, ulotek, zaproszeń itp. do realizacji zadań merytorycznych jak i bieżącego funkcjonowania instytucji. Zrealizowany koszt  zakupu kserokopiarki wynosi  46 740,00 złotych.

• W dniu 20 września  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 139/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup depozytora na klucze  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  65 000,00 złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  został  zakupiony elektroniczny Depozytor Kluczy SafeKey 100. Zakup depozytora usprawni politykę gospodarowania kluczami w obiekcie jak również zabezpiecza w pełnym zakresie wszystkie pomieszczenia a w szczególności magazyny dzieł sztuki. Zrealizowany koszt  zakupu depozytora wynosi  57  810,00,00 złotych.

• W dniu 28 września  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 140/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  26 349,99  złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  został  zakupiony : odciąg pyłów i oparów chemicznych, zestaw komputerowy z monitorem, stół próżniowy do prasowania i dublowania obrazów oraz dygestorium.  Dzięki nowemu sprzętowi, który został zakupiony, pracownia konserwatorska jest w stanie prowadzić specjalistyczne prace przy obiektach wymagających złożonych zabiegów konserwatorskich. Zrealizowany koszt  zakupu depozytora wynosi  19 987,50 złotych.

• W dniu 24 listopada  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 172/UMWM/11/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup i montaż lady do księgarni dla MCSW Elektrownia  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  37 000,00  złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  została zakupiona i zamontowana lada do księgarni MCSW „Elektrownia” w Radomiu.• Zakup Szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske - Umowa Nr 185/UMWM/10/2018/NW-I-I/D z dnia 15.10.2018 roku.
W ramach pozyskanych środków zakupiona została szafa pomiarowo-rozdzielcza firmy Siemens&Halske, historyczne, oryginalne oprzyrządowanie: kolumna synchronizacyjna, mierniki energii elektrycznej, zegar, wyłączniki, regulatory, lampki kontrolne i żarówki, ponadto stalowa konstrukcja, obudowa drewniana, płyty marmurowe (naturalny grecki marmur), elektroniczne urządzenie sterujące, stalowa barierka z tablicą ostrzegawczą.

 

Zakupy  do kolekcji w 2018 roku

W 2018 roku Elektrownia zakupiła pięć dzieł sztuki, realizując  długofalową strategię rozbudowy zbiorów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wartość pozyskanych dzieł wynosi 240.000,- zł.

     


Elektrownia budowę  kolekcji, liczącej ponad 800 dzieł, w tym wiele już kanonicznych dla sztuki polskiej ostatnich dekad, rozpoczęła w 2007 roku.

W tym roku do zbiorów trafiły prace:

1. Paweł Kowalewski, Kobieta i mężczyzna, 1985, olej na płótnie, 120 x 150 cm

Zakup wynikał z realizacji strategii Elektrowni w zakresie budowy reprezentacji polskiego malarstwa lat 80. i 90. Zakup domyka ten etap budowy zespołu, manifestuje tendencję neoekspresjonistyczną w ostrej, doktrynalnej formie, w wydaniu członka Gruppy (z okresu istnienia tej formacji, zapewne najważniejszej w sztuce polskiej lat 1980.), nieobecną dotychczas w zbiorach Elektrowni. Nawiązuje relację z obecnymi w kolekcji wielkoformatowymi płótnami Dariusza Vasiny. Autor nie był dotychczas reprezentowany w kolekcji.

2. Paweł Susid, Projekt stołu dla czterech osób, 1985, olej, akryl, płótno, 46 x 80 cm
3. Paweł Susid, Stażewski, Strzemiński mylą mi się, 1986/2008, akryl, płótno,
50 x 100 cm

Zakup dwóch obrazów artysty był wynikiem realizacji strategii Elektrowni w zakresie budowy reprezentacji polskiego malarstwa lat 80. i 90. XX stulecia. Zakup domyka ważny etap budowy tego zespołu, reprezentuje nowe postmodernistyczne malarstwo, którego cechą przewodnią jest intertekstualność oraz poszukiwanie nowego sposobu obrazowania. Prace niejako prekursorskie wobec praktyk artystycznych grup Ładnie czy Twożywo.  Zakup skorelowany z obecnymi w kolekcji dziełami, m.in. Roberta Maciejuka czy Marcina Maciejowskiego. W  kolekcji Elektrowni znajdują się dwie prace na papierze tego autora:  Bez tytułu (Parę książek), 1990/2002, ołówek, akryl, papier, 35 x 42 cm oraz Bez tytułu (To była dobra książka), 2003, ołówek, akryl, papier, 28 x 61 cm.

Z kolei zakupy dwóch poniższych dzieł miały na celuwzmocnienie w kolekcji Elektrowni reprezentacji nowych praktyk artystycznych po 1989 roku (instalacje),już istniejącej w postaci dzieł m.in. Piotra Kurki, czy Ryszarda Ługowskiego.

4. Marek Chlanda, Grupa ZAŚNIĘCIE / FALLING ASLEEP group, 1996–2006,
z Kolekcji poznańskiej 1978–2006 – 18, Galeria Muzalewska, Poznań; Składowe:

a) obraz (w ramie) na ścianie: ołówek, collage na papierze, 109 x 80,2 cm
b) stół z obiektami: drewno, sklejka, drut, tektura, gips, parafina, wosk; sześć elementów, 98 x 66 x 123 cm
c) forma stojąca: drut, siatka, płótno, klej, wosk, parafina, 165 x Ø85 cm

5. Piotr Lutyński, Oddział dziecięcy, 2014, łóżeczko szpitalne dziecięce, 7 par skrzypiec dziecięcych, linka stalowa; wym. w zależności od konfiguracji elementów:
141 x 105 x 64 cm, gumolit: 300 x 300 cm.

W kolekcji Elektrowni dotychczas nie było dotychczas prac Chlandy, natomiast znajdują się dwie prace Lutyńskiego: Narodziny, 2009 oraz Dzień pierwszy, 2011 (darowizna).
Natomiast do działu zbiorów pozaartystycznych została zakupiona, dzięki dotacji 70.890,- zł przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, szafa pomiarowo-rozdzielcza firmy Siemens & Halske z oryginalnym oprzyrządowaniem, częściowo zrekonstruowana w 2017 roku. Zakup nawiązuje do pierwotnej funkcji Elektrowni i będzie stale eksponowany  na parterze budynku.

ZOBACZ KOLEKCJĘ...