17 km w linii prostej od Radomia – rewizyta.
Rzeźba z kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki
Współczesnej Elektrownia w Radomiu

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, galeria Oranżeria
4.03 – 2.04. 2023
Kurator – Romuald K. Bochyński
Współpraca – Leszek Golec

Ekspozycja jest skomponowana z wybranych rzeźb ze zbiorów radomskiej Elektrowni.  Pokazuje najważniejsze wątki, idee i praktyki artystyczne w tej dyscyplinie sztuki ostatniego półwiecza. Wybór prac odzwierciedla różnorodność artystycznych narracji oraz wielość technik, tworzyw, a także sposobów obrazowania wykraczających poza tradycyjne pojmowanie rzeźby jako bryły. Wystawa stanowi swoiste podsumowanie i przegląd rodzimej rzeźby ostatniej fazy epoki nowoczesności, z zaakcentowaniem tendencji neoawangardowych, oraz  ukazuje także obszar nowych idei i praktyk artystycznych charakterystycznych dla  formacji postmodernistycznej, krytycznej wobec swojej poprzedniczki.

Poprzez swój tytuł ekspozycja nawiązuje do pokazu prac z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, który odbył się w radomskiej Elektrowni w 2016 roku.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace takich artystów, jak: Sylwester Ambroziak, Janusz Bałdyga, Anna Baumgart, Krzysztof M. Bednarski, Tatiana Czekalska&Leszek Golec, Andrzej Dłużniewski, Stanisław Dróżdż, Mirosław Filonik,  Marek Kijewski&Małgorzata Malinowska,  Piotr Kurka, Piotr Lutyński, Andrzej Mitan, Zbigniew Warpechowski, Jan Stanisław Wojciechowski, Krzysztof Zarębski.


Andrzej Dłużniewski, Globus Europy, 1971