Historia budynku Elektrowni – wystawa plenerowa

Przed Elektrownią można oglądać plenerową prezentację fotograficzną przedstawiającą najważniejsze momenty w historii budynku w obiektywie Marcina Kucewicza. Na kilkudziesięciu zdjęciach pokazujemy, jak wyglądał proces adaptacji dawnej elektrowni miejskiej na centrum sztuki współczesnej oraz przypominamy kluczowe daty.

Pokaz kończy się na wydarzeniach organizowanych współcześnie.

Prezentacja została udostępniona 29 listopada 2020 roku jako element obchodów jubileuszu 15-lecia instytucji.