Edyta Jaworska-Kowalska
Take a look

Wernisaż: 24.09.2021 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 28.11.2021 roku
Kuratorka wystawy: Kinga Adamiec

Na wystawie prezentowane będą prace z ostatnich 10 lat działań artystki, obejmujące trzy cykle:
„Dziennik MMS”, „Nauka języka” oraz „Naturalnie”.
 

Celem wystawy jest analiza dorobku artystycznego Edyty Jaworskiej-Kowalskiej, której twórczość jest mocnym komentarzem, skupiającym się na wielowarstwowych problemach współczesnego świata. Zagadnieniem szczególnie bliskim sercu artystki jest ekologia oraz propagowanie stylu życia „zero waste”.

Pierwszym cyklem prezentowanych prac jest „Dziennik MMS”. Obejmuje on zbiór miniatur, będący malarskim zapisem ważnych wydarzeń z życia autorki. Horyzontalny układ dzieł dzielony jest naprzemiennie hasłami „Send” oraz „Delete”. Z pozoru błahe, codzienne zdarzenia urastają do rangi obrazów, które niebezpośrednio odwołują się do średniowiecznych miniatur czy domowych ikon. Tym sposobem każdy MMS – zapis, wspomnienie, wycinek danej, jakże ważnej, chwili – można wszędzie ze sobą zabrać lub wysłać.

Kolejna seria prac nosi tytuł „Nauka języka”. Obrazy z tego cyklu to rodzaj malarskiego notesu, używanego do nauki słów w języku angielskim. Wybór wyrażeń nie jest oczywiście przypadkowy. Bezpośrednie nawiązanie do twórczości Hieronima Boscha i Pietera Bruegla świadczy o tym, że tak jak dawni Mistrzowie malarka piętnuje ludzkie przywary, takie jak próżność, głupota czy agresja. Artystka świadomie wykorzystując słowa często bezpodstawnie nadużywane, powielane, sugeruje nam, że to droga donikąd. Zwraca również uwagę na fakt, że zatraceni w dążeniu do wyimaginowanego, nieosiągalnego ideału, często na własne życzenie sprowadzamy na siebie cierpienie oraz tracimy autentyczność.

Cykl ,,Naturalnie” to najnowszy zbiór prac, stanowiący hołd złożony majestatowi Natury. (Naturalne) obrazy czarują nas feerią nasyconych, różnorodnych barw. Dzikie, dynamiczne kształty niczym żywioły otulają odbiorcę, wciągając go w oniryczny, nierzeczywisty, baśniowy wir nieokiełznanego świata przyrody. Edyta Jaworska-Kowalska celowo stosuje niepokojące zestawienia kolorystyczne, które odrealniają świat obrazów. Naturalność przekornie ukazana jest za pomocą barw nienaturalnych, co spotęgować ma odczucie wszechobecnej potęgi przyrody. W obrazach wyczuwalne jest napięcie, które uzyskane zostało poprzez przeskalowany, powtarzający się motyw postaci, ukazując się widzom jako mały punkt przytłoczony nieujarzmioną potęgą przyrody. Niezwykle interesująca jest także próba połączenia abstrakcji z figuratywnością przy jednoczesnym wyczuwalnym nacisku na przesłanie zawarte w prezentowanych pracach. Celem artystki jest bowiem głęboko ekologiczny przekaz, który wywołać ma refleksję na temat naszej relacji z przyrodą. ,,Naturalnie” bezwzględnie przypomina nam o fakcie, że nie jesteśmy panami świata, jesteśmy jedynie jego częścią.

Edyta Jaworska-Kowalska w 2002 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom w zakresie malarstwa sztalugowego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2001–2002 przebywała na stypendium artystycznym we Włoszech, przyznanym przez Radę Uczelni. Jest stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i laureatką licznych konkursów. Obecnie mieszka i tworzy w Radomiu. Swoje obrazy prezentuje na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Jej prace gościły w Niemczech, Bułgarii, Litwie, USA, Belgii, Francji, Kanadzie, UK oraz we Włoszech.

ZOBACZ FOTORELACJĘ Z WERNISAŻU...