WYSTAWA artNOBLE 2017

Maciej Andrzejczak
Wernisaż: 4.01.2019 roku, godz. 17.00. Wystawa czynna do 25.01.2019 roku
Edukacyjny Festiwal Sztuki artNoble organizowany jest przez Fundację Kultury i Sztuki – artHOLDING od 2012 r. Wydarzenie tworzone jest w partnerstwie z publicznymi uczelniami artystycznymi, w szczególności plastycznymi, muzycznymi, teatralnymi i filmowymi a także wybranymi uczelniami niepublicznymi oraz uniwersyteckimi wydziałami artystycznymi.
 

Celem festiwalu jest promocja najzdolniejszych absolwentów, zaproszonych do konkursu artNoble. Każda z uczelni typuje trzy najlepsze prace dyplomowe. Kolejnym krokiem jest głosowanie, w którym bierze udział kapituła nagrody składająca się z ponad 40 osobistości świata nauki, kultury i sztuki, w tym rektorzy polskich uczelni artystycznych. Najbardziej wyróżniające się „osobowości twórcze” otrzymują statuetkę 1-Art, która przyznawana jest w dwóch kategoriach: Muzyka i Plastyka.


Laureatem konkursu artNoble 2017 został Maciej Andrzejczak – rocznik 1992. Absolwent Wydziału Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2017 roku obronił pracę dyplomową „Deziluzja” (praca praktyczna) w pracowni prof. Andrzeja Zdanowicza oraz „Paradoksy i potencjał iluzji w malarstwie” (praca teoretyczna), której promotorem była prof. Marta Smolińska. W 2017 r. otrzymał Grand Prix 37. Edycji Konkursu im. Marii Dokowicz. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rektora UAP. Doktorant na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Od 2018 roku pełni obowiązki asystenta w II Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Malarstwo Macieja Andrzejczaka zdaje się zadawać pytanie o to, w co chcemy wierzyć. Artysta  zwraca uwagę na relację pomiędzy tym, co iluzyjne, abstrakcyjne a tym, co rzeczywiste. Pragnie aktywizować widza poprzez obiektowość swoich obrazów. Stara się intensyfikować doświadczanie iluzji. Powstanie cyklu pt. „Deziluzja” jest rezultatem podążania artysty w stronę metamalarstwa. Płótna te są próbą przewartościowania klasycznego odbioru obrazu malarskiego. Prace prowadzą otwarty dialog z historią malarstwa, nawiązując do siedemnastowiecznych holenderskich martwych natur. Cykl ten można podzielić na trzy grupy obrazów względem deziluzji. Pierwszą są tradycyjnie malowane na licu obrazy o klasycznej formie. Drugi zbiór stanowią prace, do których zostały stworzone specjalne modele.Trzecim natomiast są obrazy, które eksplorują potencjał własnej formy. Ta różnorodność opiera się na relacjach pomiędzy bokiem a licem obrazu. Forma prac ma wzmagać ich przedmiotowy charakter oraz niejednoznaczność. Pozostawione puste, białe lica nawiązują do teorii G. Boehma o ikonicznym gęstnieniu rzeczywistości w obrazie. Pozostawiony grunt niejako oczekuje malowidła, jednocześnie nim będąc. Prace spaja idea dekonstrukcji iluzji w obrazie. Intencją artysty jest wprowadzanie odbiorcy w grę dotyczącą natury malarstwa. Ma nadzieję, że jego obrazy staną się również punktem wyjścia do refleksji nad otaczającą nas wizualnością. Na wystawie w „Elektrowni” zostaną pokazane także nowe prace artysty z projektu „Still Life” będące kontynuacją projektu „Deziluzja”.

Wyróżnienie w konkursie artNoble 2017 otrzymała Justyna Janikowska – rocznik 1993. Urodzona w Gliwicach. W 2012 ukończyła V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Od 2012 studiuje Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom „Stany i sytuacje" ukończyła z wyróżnieniem w 2017 w pracowni prof. Adama Brinckena i aneks do dyplomu w Pracowni Projektowania Plakatu pod kierunkiem prof. Piotra Kunce. W latach 2015/2016 i 2016/2017 otrzymywała Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów ASP w Krakowie. Jej dyplom „Stany i sytuacje” prezentowany był w 2017 r. na Wystawie Wybranych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Dyplom został wyróżniony podczas Edukacyjnego Festiwalu Sztuki artNoble w Żyrardowie. Malarstwo stanowi dla artystki zapis rzeczywistości, która jest motywacją do działania. Stany przygnębienia, melancholii, czy zdenerwowana, przekładają się na formę obrazu, stają się czynnikiem decydującym. W pracy Justyna Janikowska bardzo polega na intuicji, która pozwala zastosować pozornie nietrafione i nieoczywiste rozwiązania, a w efekcie dostąpić zdziwienia nad własną pracą. Jej malarstwo zawsze będzie blisko osobistych doświadczeń, miejsc, które odwiedziła, snów, które ją przestraszyły lub wspomnień, które nieustannie powracają. Justyna Janikowska, malując obrazy, przedstawia stany, których nie umie nazwać. Natura jest dla niej pretekstem i inspiracją do tworzenia kompozycji. Natura i żywioły stały się ważnym tematem, w dużej mierze, ze względu na potencjał plastyczny w zakresie wyrażania skomplikowanych emocji. Przyroda potrafi być piękna i przerażająca jednocześnie. Artystkę pociąga charakteryzująca przyrodę sprzeczność. Owoce o pięknych barwach okazują się być trujące, a posągowe i monumentalne rośliny w rzeczywistości wywołują ciężkie oparzenia. Justynę intrygują silne napięcia, mocne zestawienia i kontrasty. Lubi, gdy spokój spotyka się z agresją, a „landszaftowość”  z niedorzecznością i absurdem.

Trzecią wyróżnioną osobą w konkursie artNoble 2017 przez Jury został Szymon Ryczek – rocznik  1989. Niestety z przyczyn osobistych osoba artysty i jego prace są nieobecne na wystawie. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2015 roku został nomiowany do nagrody w 9. edycji Biennale Grafiki Studenckiej Poznań, w tym samym roku wystawił swoje prace jako laureat 32. Konkursu im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź – otrzymał Nagrodę Dodatkową, Nagrodę Centrum Kulturalnego RYBA. Nagrodę Kolegium Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Otrzymał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 2015/2016. W 2016 roku również wystawił swoje prace jako laureat XXXIII Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź – otrzymał: Nagrodę Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Nagrodę Galerii AMCOR, Nagrodę Galerii POSpieszna przy Poleskim Ośrodku Sztuki, Nagrodę Centrum Kulturalnego RYBA, Nagrodę Kwartalnika Artystyczno-Literackiego ARTERIE. Zakwalifikował się do finałowego etapu Pierwszego Międzynarodowego Biennale Grafiki w Xuyuan (Chiny) 2016, zajął drugie miejsce w 10-tym konkursie na małą formę graficzną dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Praca dyplomowa, za którą został nagrodzony to „Człowiek jako istota, która utraciła, odrzuciła i odnalazła Boga – zbiór prac graficznych w technice druku wypukłego”, zrealizowana w Pracowni prof. nadzw. dr hab. Dariusza Kacy.

www.artnoble.pl

ZOBACZ FOTORELACJĘ