Sztuka Wydziału Sztuki – 25 lat Wydziału

Wernisaż: 26.10.2018, godz. 12.00
Wystawa czynna do 26.11.2018 roku
Kurator wystawy: Andrzej Markiewicz
Wystawa Sztuka Wydziału Sztuki to wydarzenie, które otwiera jubileusz obchodów 25-lecia Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 

Wpisuje się także do kalendarza ważniejszych prezentacji sztuki współczesnej w naszym mieście. Ekspozycja ukazuje aktualne tendencje w sztuce oraz, co ważniejsze, osiągnięcia artystów, których twórczość obejmuje różne dziedziny sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię czy też działania multimedialne i intermedialne. Jej organizacja stwarza niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu ze sztuką współczesną, nadto daje możliwość otwartego kontaktu ze środowiskami artystycznymi, pracownikami naukowymi Wydziału Sztuki, krytykami i miłośnikami sztuki.

Założeniem wystawy jest przedstawienie dokonań i postaw twórczych artystów - pedagogów mających związek z Wydziałem przez minione 25 lat.

prof. Andrzej Markiewicz.

"Wszystko zaczęło się w 1993 r. od utworzenia specjalności wychowanie plastyczne na kierunku wychowanie techniczne na Wydziale Nauczycielskim. Inicjatorem kształcenia plastycznego był prof. Aleksander Olszewski. Następnym etapem było powołanie Katedry Wychowania Plastycznego, która z czasem przekształciła się w Katedrę Sztuki, a kierunek zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Później pojawiło się poszukiwanie nowych form kształcenia i tworzenia specjalności o charakterze unikalnym, np. działania multimedialne, grafika cyfrowa, fotografia itp. Rozwój ten możliwy był dzięki uzyskiwaniu przez pracowników kolejnych stopni doktorskich i habilitacyjnych oraz tytułów profesorskich. Wszystkie te działania doprowadziły w 2007 r. do powstania Wydziału Sztuki, który jest najmniejszym wydziałem radomskiego uniwersytetu.

Aktualna struktura to pięć katedr: Mediów Cyfrowych i Fotografii, Projektowania i Grafiki, Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki, Malarstwa i Rysunku oraz  Architektury i Form Użytkowych. Studenci mogą kształcić się tu na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo oraz architektura wnętrz.

Wystawa „Sztuka Wydziału Sztuki – 25 Lat Wydziału” ukazuje aktualne tendencje w sztuce oraz, co ważniejsze, osiągnięcia artystów, których twórczość obejmuje różne dziedziny sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię czy też działania multimedialne i intermedialne. Jak zapowiadają organizatorzy, ekspozycja  stwarza niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu ze sztuką współczesną, daje możliwość otwartego kontaktu ze środowiskami artystycznymi, pracownikami naukowymi Wydziału Sztuki, krytykami i miłośnikami sztuki. Założeniem wystawy jest przedstawienie dokonań i postaw twórczych artystów – pedagogów mających związek z wydziałem przez minione 25 lat.

Ekspozycja będzie czynna do 26 listopada. Kuratorem wystawy jest Andrzej Markiewicz, dziekan Wydziału Sztuki UTH w Radomiu."

Źródło: Gazeta Wyborcza, autor: Amanda Grzmiel, data dostępu:

ZOBACZ FOTORELACJĘ