WYDAWNICTWA

2014-2016

Przegląd instalacji

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Radom 2016
Redakcja - Joanna Krzysztoń, Grzegorz Rogala
Wersja językowa - PL, EN
Format - 23 x 28 cm
Objętość - 63, [1] s.
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-57-2

Nakład wyczerpany.
Katalog wspólnej wystawy obojga artystów w radomskiej Elektrowni. Zawiera wstęp pióra Jacka Kasprzyckiego i Tamary Sorbian oraz rozbudowaną dokumentację fotograficzną zarówno poszczególnych dzieł, jak i całej ekspozycji.

Deski - Obrazy - Słowa
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2016
Redakcja - Justyna Dąbrowska
Wersja językowa - PL, EN
Format - 15 cm
Objętość - 72, [4] s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-69-5
Cena: 15 zł
Katalog zawiera tekst Piotra Lutyńskiego „Deska jak papierek lakmusowy”. Wprowadza do kolekcji malarstwa polskiego Muzeum Zamku w Szamotułach. Natomiast tekst Michała Kruszony „Deski – Obrazy - Słowa” jest komentarzem do prac prezentowanych na wystawie w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Katalog uzupełniają reprodukcje prac.

Orzeł biały na tle nerwowym
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2016
Redakcja - Mariusz Jończy
Wersja językowa - PL
Format - 29,5 cm
Objętość - 60 s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-73-2
Cena: 25 zł

Przedstawione są tu rysunki Krzysztofa Mańczyńskiego (wybór z lat 1967-2016). Katalog odnosi się do wystawy i zawiera reprodukcje prac, które zebrane w grupy tematyczne: „Pamięć”, „Człowiek”, „Otoczenie”, ilustrują przemiany formalne w twórczości artysty.

Język geometrii. Półwiecze przemian

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia , Radom 2016
Redakcja - Bożena Kowalska
Wersja językowa - PL, EN, DE
Format - 29 x 24 cm
Objętość - 202, [2] s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-17-6

Cena - 70 zł.

Katalog wystawy, będącej próbą ukazania przemian nurtu abstrakcji geometrycznej w sztuce polskiej i obcej ostatniego półwiecza. Zaprezentowano tu prace ze zbiorów trzech instytucji: Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, których zespoły sztuki „spod znaku geometrii”, były współ- lub tworzone przez kuratorkę wystawy Bożenę Kowalską.

 

Format maksymalny A?

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2016
Redakcja - Justyna Dąbrowska
Wersja językowa - PL
Format - 22 cm
Objętość - 47, [1] s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-65-7

Nakład wyczerpany.
Katalog zawiera materiały informacyjne prezentujące sztukę radomskiego środowiska artystycznego – kolejne jej edycje z lat 2007-2016. Zamieszczone są w nim także biogramy uczestników oraz dokumentacja fotograficzna.

Catwalk

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2015
Pomysł i proj. graficzny - Tatiana Czekalska, Leszek Golec
Wersja językowa - PL, EN
Format - 24,5 x 29,5 cm
Objętość - 97, [7] s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-41-1
Nakład wyczerpany.

Album wydany z okazji wystawy  artystycznego kolektywu Czekalska + Golec w radomskiej Elektrowni. Obszernie dokumentuje wybrane działania artystyczne obu autorów.

Forma i nieprzedstawialne.
Radziejowice 2015
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2015
Kurator wystawy - Bożena Kowalska
Wersja językowa - PL, EN
Format - 23 cm
Objętość - 96 s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-61-9

Cena: 15 zł
Kolejna publikacja dotycząca XXXIII Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Zawiera tekst dr Bożeny Kowalskiej - kuratora pleneru i wystawy - odnoszący się do pojęcia formy w kontekście geometrycznego języka wypowiedzi oraz biogramy artystów wraz z reprodukcjami ich prac.

Galeria Krzywe Koło (1956–1965).
Prace na papierze

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2015
Kurator wystawy – Janusz Zagrodzki
Redaktor naukowy – Janusz Zagrodzki
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Wersja językowa – PL, ENG
Format – A4
Objętość – 208 s.
Ilustracje czarno-białe i kolorowe
Oprawa twarda i miękka
ISBN – 978-83-62140-13-8
Nakład wyczerpany.

Bogato ilustrowany katalog wystawy, prezentujący prace artystów polskich i obcych składające się na tzw. Międzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej Galerii  Krzywe Koło (rozproszoną w zbiorach prywatnych, pokazany został jedynie jej fragment)  oraz tzw. III Kolekcję Galerii Krzywe Koło w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

Imperatyw tworzenia – Radziejowice 2014


XXXII Plener dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii  Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2015 


Redaktor – Bożena Kowalska


Wersja językowa – PL, ENG
Format – 23 x 16,5 cm 

Objętość – 92 s. Ilustracje czarno-białe i kolorowe
 
 


Oprawa miękka


ISBN 978-83-62140-45-9
Nakład wyczerpany.

Katalog stanowi dokumentację XXXII Pleneru-sympozjum dla artystów posługujących się językiem geometrii, który we wrześniu 2014 odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. W spotkaniu wzięło udział 36 twórców z Polski i zagranicy. Przekazane przez nich prace weszły w skład kolekcji MCSW „Elektrownia”. Wydawnictwo zawiera noty biograficzne artystów oraz reprodukcje prac. Inicjatorem i kuratorem plenerów od początku ich istnienia jest dr Bożena Kowalska.

Pracownia ul. Lea 44, Kraków
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, 2015


Kurator wystawy – Piotr Lutyński


Wersja językowa – PL, ENG


Format – 26 x 20 cm 

Objętość – 120 s.
Ilustracje kolorowe
 
 


Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-49-7
Cena – 25 zł

Wydawnictwo będące częścią projektu artystycznego, jaki miał miejsce w MCSW „Elektrownia” w dniach 28.02-24.04.2015 r. Publikacja szczegółowo dokumentuje przeniesione do przestrzeni „Elektrowni” atelier artystów skupionych wokół krakowskiej pracowni mieszczącej się przy ul. Lea 44: Piotra Lutyńskiego, Ignacego Czwartosa, Marka Chlandy, Marcina Gierata.  Materiałowi fotograficznemu towarzyszą m.in. testy Marka Świcy, Grzegorza Szmidta oraz poezja Ryszarda Krynickiego. Integralnym elementem wydawnictwa jest płyta zawierające dokumentację wystawy, której towarzyszą fragmenty muzyki Karola i Andrzeja Mitanów pochodzące z płyty „Stworzenie Świata”.

Format maksymalny A4. Wystawa 7.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2015


Redakcja – Ewa Banaszczyk, Kazimierz M. Łyszcz


Wersja językowa – PL


Format – 22 x 21,7 cm 

Objętość – 48 s. Ilustracje kolorowe
 
 


Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-53-4
Cena – 20 zł

Dokumentacja siódmej edycji wystawy prezentującej twórczość związanych z Radomiem artystów. W wystawie wzięło udział 17 twórców, którzy, zgodnie z założeniami ekspozycji, zaprezentowali swoje prace nieprzekraczające formatu A4. Wydawnictwo zawiera tekst Tamary Książek oraz część katalogową.

Specimen. Próba kolekcji
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2014


Autorzy tekstów – Zbigniew Belowski, Włodzimierz Pujanek, Mariusz Jończy, Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL
Format – 28 x 22 cm 

Objętość – 38 s.
Ilustracje kolorowe
 
 


Oprawa miękka


ISBN 978-83-62140-37-4

Nakład wyczerpany

Publikacja wydana z okazji inauguracji działalności MCSW „Elektrownia” w wyremontowanym budynku przy ul. Kopernika 1, która miała miejsce 6 listopada 2014. Zawiera m.in. informacje na temat historii powstania budynku i szczegółów architektonicznych, a także teksty poświęcone zbiorom sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i kolekcji MCSW „Elektrownia”, które w przyszłości mają zostać połączone.

 

Kazimierz Piotrowski

Świdziński i współcześni

Konteksty sztuki jako sztuki kontekstualnej i estetyka niemonotoniczna

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2015

Wersja językowa – PL

Format – 24 X 17 cm

Objętość – 840 s.

Ilustracje czarno-białe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-21-4

Cena: 50 zł

Publikacja o charakterze monografii poświęcona Janowi Świdzińskiemu (1923-2014) - jednemu z najważniejszych polskich artystów współczesnych, twórcy koncepcji sztuki kontekstualnej, autora licznych tekstów o sztuce oraz publikacji (m.in.: „Sztuka jako sztuka kontekstualna”, „Sztuka, społeczeństwo i samoświadomość”, „Quotations on contextual art”). Poza rysem biograficznym, zawierającym wątki związane z przedwojennymi, wojennymi i powojennymi losami artysty oraz jego rodziny, zawiera szczegółową analizę działalności artystycznej Świdzińskiego ukazaną w społeczno-politycznymi kontekście.

Sztuka a transcendencja
– Radziejowice 2013Wystawa z XXXI Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii  


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2014 


Redaktor – Bożena Kowalska


Wersja językowa – PL


Format – 23,5 x 16,5 cm
Objętość – 92 s. Ilustracje czarno-białe i kolorowe
 
 


Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-21-3
Cena – 20 zł

Katalog dokumentuje wystawę dzieł 36 uczestników corocznego międzynarodowego pleneru, który w 2013 roku odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Publikacja zawiera wstęp dr Bożeny Kowalskiej, noty biograficzne artystów oraz  kolorowe reprodukcje. Przekazane przez uczestników pleneru prace weszły w skład kolekcji MSCW „Elektrownia”.

Etap II


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2014 

Autor zdjęć – Wojciech Stan
Wersja językowa – PLFormat – 22 x 22 cm 


Objętość – 100 s. 

Ilustracje kolorowe
 
 
Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-33-6 
 

Egzemplarz bezpłatny

Album fotograficzny dokumentujący proces przebudowy budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w latach 2010-2014.

Horyzont wolności

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2014
Autor i koordynator projektu
– Zbigniew BajekWersja językowa – PL


Format – 31 x 21 cm 

Objętość – 240 s. 
Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-29-9 

Nakład wyczerpany.

Dokumentacja międzynarodowego projektu artystyczno-badawczego „Horyzont wolności”, który miał miejsce w radomskim Areszcie Śledczym. W działaniu uczestniczyli pracownicy, absolwenci i studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy – przy udziale więźniów –  na ścianach 22 spacerniaków zrealizowali swoje autorskie projekty obrazujące problem ludzkiej wolności. Publikacja zawiera m.in. dokumentację fotograficzną wykonanych prac, relacje z wydarzeń towarzyszących, sylwetki artystów oraz refleksje uczestników na temat samego projektu.