WYDAWNICTWA

2011-2013

FOTO-OBIEKT/PHOTO-OBJECT


OW ZPAF Warszawa, 2013

Redakcja – Leszek Golec, Jagna Olejnikowska

Wstęp – Adam Sobota

Wersja językowa – PL, ENG

Format –  21 x  21 cm 

Objętość – s. 102
Ilustracje czarno-białe i kolorowe
 
 
Oprawa miękka
ISBN 978-83-63168-08-7 

Nakład wyczerpany.

Dokumentacja wystawy, która swoją premierę miała w Galerii Propaganda w Warszawie podczas Festiwalu Warsaw Photo Days, zorganizowanego przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików. Druga odsłona ekspozycji pt. FOTOOBIEKT ZIDENTYFIKOWANY, wzbogacona o dodatkowe prace i podzielona na dwie części (MSW Elektrownia i CRP w Orońsku) odbyła się  w ramach VII Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy.
Publikacja zawiera wstęp Adama Soboty oraz część katalogową.

Symulator totalitaryzmu


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2013

Redakcja – Paweł Kowalewski

Wersja językowa – PL, ENG

Format- 10 x 15 cm

Objętość – s. 164

Ilustracje czarno-białe

Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-17-6
Nakład wyczerpany.

Publikacja dokumentująca unikalny projekt Pawła Kowalewskiego – interaktywną instalację która wrzuca widza w środek nieustannego przepływu obrazów przedstawiających losowe sceny szczęścia i cierpienia zaczerpnięte z codziennych komunikatów medialnych. Pierwsza prezentacja instalacji odbyła się w Galerii Propaganda w lutym 2012 r. Radomska odsłona projektu miała miejsce w czerwcu 2013 r. Książka zawiera tekst Pawła Kowalewskiego. Ilustrowana czarno-białymi zdjęciami. Część nakładu wydana w formie kolekcjonerskiej z okładką pokrytą papą. 


Czym jest dziś sztuka? – Radziejowice 2012

Wystawa z XXX Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii  


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2013 

Redaktor – Bożena Kowalska

Wersja językowa – PL

Format – 23,5 x 16,5 cm
Objętość – 104 s. 


Ilustracje czarno-białe i kolorowe
 
 

Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-05-3
Nakład wyczerpany.

Katalog dokumentujący wystawę poplenerową z XXX Pleneru-Sympozjum dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, który we wrześniu 2012 odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. W wystawie wzięło udział 43 twórców z Polski i zagranicy. Wydawnictwo zawiera noty biograficzne oraz reprodukcje prac artystów, którzy wzięli udział w plenerze. Kuratorem wystawy jest dr Bożena Kowalska.

Format Maksymalny A4. Wystawa 5.  


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2013
Redaktor – Mariusz Jończy

Wersja językowa – PL

Format – 22 x 22 cm 

Objętość – 72 s.
Ilustracje kolorowe
 
 

Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-09-1
Nakład wyczerpany.

Dokumentacja piątej edycji wystawy prezentującej dokonania w zakresie realizacji prac małego formatu autorstwa 56 uczestników pochodzących głównie z Radomia i regionu. Inicjatorką i kuratorem ekspozycji zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich we współpracy z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, jest radomska artystka i animatorka sztuki – Ewa Banaszczyk.

 

5 x Busza. Dokumentacja pięciu edycji Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy Random in Radom (2007-2011)  

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012 

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL
Format – 23,5 x 16,5 cm
Objętość – 128 s. 


Ilustracje czarno-białe i kolorowe
 
 

Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-92-3
Cena – 20 zł 

Publikacja podsumowująca artystyczny dorobek pięciu edycji Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy Random in Radom. Składa się z dwóch części, w pierwszej zamieszczono dokumentację fotograficzną działań artystycznych, w drugiej – niepublikowane wcześniej teksty, przygotowane głównie na seminarium, jakie odbyło się w „Elektrowni” podczas piątej edycji festiwalu, a także wybraną bibliografię.

Wiesław Łuczaj, Geometria w dyskursie  


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012 

Redaktor – Kamila Bulzacka-Mrzygłód
Wersja językowa – PL

Format – 29,7 x 21 cm 

Objętość – 94 s. 


Ilustracje kolorowe
 
 
Oprawa miękka 
ISBN 978-83-62140-01-5
Nakład wyczerpany.

Publikacja wydana z okazji wystawy Wiesława Łuczaja zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w listopadzie 2012 roku. Zawiera dokumentację prezentowanych w Radomiu prac z serii: Człowiek jako baza danych, Obrazy statystyczne oraz rysunków powstałych na podstawie życiorysów wybranych przez artystę osób. Autorem tekstu w katalogu jest Sławomir Marzec.

Agnes Janich, Body Memory

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012 
Fotohof Edition
Redakcja – Zbigniew Belowski, Walter Keller, Paweł Zerka

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 21 x 15 cm

Objętość – 144 s. 

Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka

ISBN 978-3-902675-80-4

ISBN 978-83-85901-91-4

Nakład wyczerpany.

Dokumentacja multimedialnego projektu "Body Memory" ("Pamięć ciała"). Wydawnictwo zawiera kolorowe reprodukcje, indeks prac, biografię artystki, spis wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz bibliografię. O twórczości Agnes Janich w publikacji piszą Thyrza Nichols Goodeve oraz Lyle Rexer.

Czesław Radzki. Malarstwo

Mazowieckie Centrum sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012
Projekt graficzny – Piotr Safjan, Artur Winiarski 
Opracowanie graficzne – Piotr Safjan
Wersja językowa – PL
Format – 24 x 26 cm
Objętość – 66 s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 987-83-62140-92-3
Cena 29 zł

Katalog dokumentuje wystawę Czesława Radzkiego, która odbyła się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Książka zawiera kolorowe reprodukcje prac przedstawiających dorobek artysty w latach 1988 – 2011. Publikacja opatrzona jest wstępem autora oraz zawiera teksty krytyczne Sabiny Winkler-Sokołowskiej i Artura Winiarskiego.

 

Aleksander Olszewski, 060720121800

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012
Kurator wystawy – Mariusz Jończy 
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 22 x 22 cm
Objętość – 72 s. Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka, oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-88-6
Nakład wyczerpany.

Dokumentacja wystawy twórcy Katedry Sztuki (obecnie Wydziału Sztuki) na Politechnice Radomskiej, obecnie dziekana Wydziału Sztuki i kierownika Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii tejże uczelni. Na wystawie zaprezentowano prace powstałe głównie na przestrzeni ostatnich trzech lat: najnowsze cykle grafik komputerowych oraz serie drewnianych reliefów. Nie zabrakło również historycznych prac z cyklu Permutacje powstałych w latach 70. Publikacja zawiera teksty krytyczne Tamary Książek, Mariusza Jończego i Romualda K. Bochyńskiego.

 

Lech Stangret, Zbigniew Gostomski.
Ad rem  

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012 
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Projekt graficzny  – Dobrochna Badora 
Wersja językowa – PL, ENG


 
Format – 29,5 x 24,5 cm 
Objętość – 256 s. 

Ilustracje czarno-białe i kolorowe
 
 
Oprawa twarda 
ISBN 978-83-62140-84-8

Cena – 60 zł

Publikacja jest pierwszą próbą całościowego ujęcia dzieła Zbigniewa Gostomskiego. Ogniskuje wokół ukazania wszystkich najważniejszych etapów rozwoju jego twórczości od pierwszych obrazów - przedmiotów optycznych, aż do prac powstałych w ostatnich latach. Istotnym jej uzupełnieniem jest zaakcentowanie wielości form twórczej aktywności Gostomskiego - od współpracy w działaniach Galerii Foksal, poprzez pracę dydaktyczną w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, aż po partycypację w spektaklach Teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora.

Marcin Berdyszak 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Toruń 2012

Redaktor – Marcin Berdyszak

Wersja językowa – PL, ENGFormat – A4 Objętość – 104 s. 
 

Oprawa miękka ISBN 978-83-63211-06-6
Nakład wyczerpany.

Katalog dokumentuje trzy wystawy Marcina Berdyszaka, które odbyły się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” („Sztuczne złudzenia”, luty – marzec 2012), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku („Niedyskretne spojrzenia”, marzec – kwiecień 2012) i Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu („Biały cień”, kwiecień – maj 2012). Każda z wystaw miała charakter jednorazowy i została specjalnie zaprojektowana do przestrzeni ekspozycyjnych tych trzech instytucji. Katalog zawiera teksty krytyczne Marty Smolińskiej i Elżbiety Kościelak, obszerne informacje na temat artysty oraz kolorowe reprodukcje.

Kamil Kuskowski. 2000 – 2012 

Galeria Bielska BWA 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Bielsko – Biała 2012

Redaktor – Agata Smalcerz

Wersja językowa – PL, ENGFormat – 22,5 x 17 cm Objętość – 168 s. 
 

Oprawa miękka ISBN 978-83-87984-73-1
 
Nakład wyczerpany.

Oryginalny pod względem edytorskim katalog wydany z okazji wystawy Kamila Kuskowskiego „Szczęście w nieszczęściu”, zorganizowanej przez Galerię Bielską BWA we wrześniu 2011 roku. Po prezentacji w Bielsku-Białej wystawa była pokazywana w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu (marzec – kwiecień 2012) oraz w Muzeum Narodowym w Szczecinie (kwiecień – maj 2012), natomiast w listopadzie 2012 roku zagości Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Książka zawiera kolorowe reprodukcje prac przedstawiających dorobek artysty w latach 2000–2012 oraz obszerne informacje zawierające m.in. biografię, spis wystaw indywidualnych i zbiorowych (wybór) i bibliografię.

 

Piotr C. Kowalski i Joanna Janiak – Obrazy uniwersalne, lokalne i domowe

Mazowieckie Centrum sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012
Kurator wystawy – Eulalia Domanowska
Redaktorzy – Kamila Bulzacka, Joanna Janiak
Projekt graficzny – Jakub Koselnik
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 24 x 24 cm
Objętość – 75 s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-76-3
Cena 29 zł

Dokumentacja wystawy Piotra C. Kowalskiego oraz Joanny Janiak, która została zrealizowana w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Publikacja zawiera teksty krytyczne Eulalii Domanowskiej, Joanny Janiak, Grzegorza Borkowskiego oraz Piotra C. Kowalskiego. Wydawnictwo uzupełnione jest kolorowymi reprodukcjami oraz obszernymi informacjami zawierającymi m.in. biografie artystów, spis wystaw indywidualnych i zbiorowych (wybór).

Global Communication Festival 2011

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”,
Dům Umĕni Mĕsta Brna, Radom – Brno 2011 


Dyrektor festiwalu – Bartosz Łukasiewicz 


Redakcja i korekta – Małgorzata Kaźmierczak, Anne Seagrave, František Kowolowski

Wersja językowa – PL, CZE, ENG 


Format – 14 x 14,5 cm 


Objętość – 46 s. 


Ilustracje czarno białe
Oprawa miękka
 
ISBN 978-83-62140-72-5

Nakład wyczerpany.

Dokumentacja drugiej edycji międzynarodowego projektu artystycznego, który został zrealizowany przy współpracy dwóch instytucji: Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu oraz Dům Umĕni Mĕsta w Brnie. Festiwal składał się z kilku komplementarnych cześci. Pierwszą z nich był „PAS Project”– kontynuacja Performance Art Studies prowadzonych przez światowej sławy artystę BBB Johannesa Deimlinga.

Sztuka a poznanie – Radziejowice 2011
 

Wystawa z XXIX Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii 


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2012 


Kurator wystawy i pleneru – Bożena Kowalska


Wersja językowa – PL, ENG


Format – A5 


Objętość – 100s. 
 
Oprawa miękka 


ISBN 978-83-62140-80-0 

Nakład wyczerpany.


Katalog dokumentujący wystawę z 29. Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, który we wrześniu 2011 r. odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Leszek Kwiatkowski, Malarstwo i rysunek 1974-2011

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2011 

Kurator wystawy – Mariusz Jończy 

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG 

Format – 30 x 20,5 cm 

Objętość – 200 s. 

Ilustracje kolorowe 

Oprawa twarda

ISBN 978-83-62140-68-8
nakład wyczerpany

Wydawnictwo albumowe poświęcone twórczości Leszka Kwiatkowskiego - artysty, pedagoga i animatora sztuki, od 1977 roku związanego z radomską formacją artystyczną Grupa M-5. Prezentowane w katalogu prace pochodzą z lat 1974-2011.

 

Katarzyna Pietrzak, Kompromis 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2011
Kurator wystawy – Mariusz Jończy
Redaktor – Kamila Bulzacka
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 20,5 x 24 cm
Objętość – 56 s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-64-0
Cena – 21 zł

Bogato ilustrowane wydawnictwo dokumentujące twórczość graficzną Katarzyny Pietrzak z lat 2009–2011. Zawiera teksty krytyczne prof. Andrzeja Węcławskiego i Tamary Książek.

Wszystko, co się nam wydaje 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2011
Kurator wystawy – Eulalia Domanowska
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 22 x 22 cm
Objętość – 84 s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-44-2
Nakład wyczerpany.

Obszerna dokumentacja wystawy trzech artystów: Marcina Berdyszaka, Jacka Jagielskiego i Ryszarda Ługowskiego. Na ekspozycji zaprezentowano prace, które w różny sposób odwołują się do zjawiska iluzji. Zagadnienie to zostało w katalogu zanalizowane w tekstach Eulalii Domanowskiej, Romana Kubickiego i Marty Smolińskiej. Publikacja zawiera również biografie biorących udział w wystawie artystów.Hanna Wojdała – Markowska Malarstwo i tkanina

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2011  
Kurator wystawy – Mariusz Jończy
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 30 x 21,5 cm
Objętość – 128 s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-40-4
Nakład wyczerpany

Publikacja dokumentuje twórczość Hanny Wojdały – Markowskiej z lat 1990 – 2010. Mieści teksty krytyczne prof. Andrzeja Bartczaka, prof. Jacka Dyrzyńskiego, prof. Andrzeja Klimczak – Dobrzanieckiego, prof. Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego, Tamary Książek oraz Mariusza Jończego. Bogato ilustrowana.

Flagi


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2011
Kuratorzy wystawy – Romuald K. Bochyński, Andrzej Mitan 
Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 22 x 22 cm

Objętość – 60 s. 

Oprawa miękka 

ISBN 978-83-62140-56-5 

Nakład wyczerpany.

Katalog wystawy, której wspólnym motywem, obecnym w kompozycji eksponowanych prac, było przedstawienie flagi lub barw flagowych. Publikacja mieści biogramy i reprodukcje prac uczestników wystawy: Marcina Berdyszaka, Codemanipulatora, Wincentego Dunikowskiego-Duniko, Jerzego Kaliny, Grzegorza Klamana, Roberta Maciejuka, Andrzeja Mitana, Aleksandra Olszewskiego, Włodzimierza Pawlaka, Tomasza Sikorskiego, Pawła Susida, Anastazego B. Wiśniewskiego, Krzysztofa Wojciechowskiego, Jerzego Ryszarda Zielińskiego (Jurry). Katalog zawiera tekst Grzegorza Dziamskiego „Narodowy idiom w czasach globalizacji”.

 Galeria Działań 2004-2010


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2011 

Redaktor – Grzegorz Borkowski

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A4

Objętość – 140 s. 

Ilustracje – okładka: kolor, środek: czarno-białe 

Oprawa miękka 

ISBN 978-83-62140-48-0
Nakład wyczerpany.

Monografia warszawskiej „Galerii Działań” dokumentująca wydarzenia, jakie miały miejsce w galerii w latach 2004-2006.

Sztuka wobec przemijalności – Radziejowice 2010

Wystawa z XXVIII Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2011 

Kurator wystawy i pleneru – Bożena Kowalska

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A5 

Objętość – 88 s. 

Oprawa miękka 

ISBN 978-83-62140-52-7
Cena – 15 zł

Katalog wystawy dzieł 36 artystów, którzy wzięli udział w 28. Plenerze dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Przekazane przez artystów prace weszły w skład kolekcji MCSW „Elektrownia”.