Filmy edukacyjne

Artystyczne Zajęcia Domowe z Gosią
Odc. 3 - Jerzy Nowosielski

Artystyczne Zajęcia Domowe z Gosią
Odc. 2 - Ingo Glass

Magiczne pudełko - warsztaty plastyczne dla dzieci
z MCSW Elektrownia

 

Artystyczne Zajęcia Domowe z Gosią
Odc. 1 - Maria Jarema

Oczopląsy - warsztaty plastyczne dla dzieci
z MCSW Elektrownia.