Szkoły ponadpodstawowe

Dla uczniów liceów i techników oferujemy szeroką ofertę edukacyjną, która skupia się na rozwijaniu osobistej relacji ze sztuką. Uczymy interpretacji,  ale nie narzucamy rozwiązań. W kreatywny sposób prowadzimy warsztatowiczów przez odważną i różnorodną tematykę wystaw, tworząc przyjazną przestrzeń do odkrywania sztuki współczesnej. Jesteśmy otwarci na propozycję tematów spotkań i problemów edukacyjnych, które wynikają z programu nauczania w szkole.

 

 

Warsztaty

Wizyta w muzeum nie musi być nudna i przebiegać według scenariusza, w którym przewodnik wygłasza niekończący się monolog. Proponujemy odbiór naszej oferty wystawienniczej na zupełnie innych zasadach. Głos należy do zwiedzających. Prowadzone w formie warsztatowej spotkanie sprzyja otwartości i kreatywności, czyli cechom, które pomogą zrozumieć specyfikę i charakter pracy współczesnego artysty. Uczestnicy dostają do dyspozycji karty pracy, które zachęcają do własnej interpretacji i pogłębionej refleksji nad prezentowanymi na wystawie treściami.

Czas: 70 minut

Cena: 20 zł / os.

Wykłady 

Sztuka współczesna to ogromne zjawisko w ramach współczesnej kultury. Podczas spotkań w formie wykładów staramy się wyjaśnić charakterystykę i specyfikę współtworzących ją elementów. Wykłady są okazją do poszerzenia i utrwalenia wiedzy, która pojawia się w treściach nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Nasze zajęcia są doskonałą okazją do rozmów na temat abstrakcji, sztuki krytycznej, sztuki powojennej oraz wielu zagadnień związanych ze współczesną humanistyką.

Czas: 70 minut

Cena: 20 zł / os.

 

 
Gra edukacyjna

Kosmiczna podróż pełna wyzwań i rywalizacji. Odkrywanie sztuki jeszcze nigdy nie było tak ekscytujące. Gra planszowa, podczas której uczestnicy wykonują zadania przygotowane w oparciu o prace z kolekcji Elektrowni. Poprzez zabawę uczestnicy mają okazję przyswoić sobie ważne pojęcia i nazwiska związane ze sztuką.

Czas: 70 minut

Cena: 20 zł / os.