Weekend seniora z kulturą
29.09–1.10.2023

W dniach 29.09-1.10 serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do wizyty w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. W tych dniach oferujemy seniorom (z legitymacją emeryta) wstęp do Elektrowni na aktualne wystawy za 1 zł. „Weekend seniora z kulturą” to akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzięki niej seniorzy będą mieli okazję dowiedzieć się i zobaczyć, jak wiele do zaoferowania mają działające w ich okolicy placówki kultury. Wśród bezpłatnych lub płatnych symboliczną złotówkę propozycji są m.in. oprowadzania po muzeach, spacery tematyczne, wystawy, spektakle, projekcje filmów, koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, prelekcje, a nawet zajęcia gimnastyczne i taneczne oraz podróże w świecie wirtualnym.