Kultura za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do udziału w nowym programie opracowanym przez samorząd województwa mazowieckiego „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”. Celem projektu jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty mazowieckich instytucji kultury i zwiększenie ich udziału w życiu społecznym. Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Z preferencyjnej ceny biletu (1 zł brutto) mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności – musi być ona jednak potwierdzona legitymacją osoby niepełnosprawnej. Taką samą kwotę za bilet zapłaci opiekun faktycznie towarzyszący tej osobie. Każda z tych osób musi być mieszkańcem województwa mazowieckiego – co musi być potwierdzone złożeniem oświadczenia w instytucji kultury.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą wybierać spośród 28 instytucji kultury prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Oferta w ramach programu dotyczy wyłącznie przedsięwzięć własnych instytucji (poza projektami okazjonalnymi). Przed zakupem biletu należy zapoznać się z ofertą instytucji kultury na jej stronie internetowej i zweryfikować jej dostępność pod kątem indywidulanych potrzeb. Bilet można kupić w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej wybranej instytucji kultury. Jednak przed zakupem biletu przez internet trzeba skontaktować się z wybraną instytucją telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, żeby potwierdzić ofertę.

Seanse filmowe

Warsztaty

Każdej kategorii towarzyszyć będzie zwiedzanie wystaw znajdujących się w obiekcie MCSW ,,Elektrownia’’ a następnie w nawiązaniu do tematyki wystaw będą prowadzone warsztaty: 

Warsztaty artystyczne

Oferta dedykowana jest grupom zorganizowanym (maks. 20 osób). Podczas zajęć uczymy się współpracy między osobami pełnosprawnymi i z niepełnosprawnościami. Punktem wyjścia do każdych zajęć są zagadnienia związane ze sztuką współczesną, która w naszej filozofii przestaje być wyłącznie obiektem podziwu dla artystycznego kunsztu, ale staje się również ważnym składnikiem w budowaniu relacji między pracownikami instytucji a odwiedzającymi ją gośćmi.
    •    Grafika
W bezpiecznej i sprzyjającej koncentracji atmosferze uczestnicy zajęć pod okiem instruktora wykonują pracę plastyczną w jednej z czterech dostępnych technik graficznych. Możliwe jest wybranie techniki z uwzględnieniem stopnia skomplikowania i wymagań technicznych. Proponujemy zajęcia w technikach: legodruk, pieczątka, gelprint oraz linoryt. Zajęcia gwarantują wspieranie możliwości manualnych, pracę nad koncentracją, własnoręcznie wykonaną odbitkę graficzną.  
    •    Plakat
Wykorzystując mieszane techniki plastyczne uczestnicy zajęć tworzą plakat wymyślonego przez siebie wydarzenia lub produktu. Zajęcia mają na celu rozwój zdolności manualnych. Ważnym elementem działania jest zwrócenie uwagi na społeczny kontekst plakatów, które poprzez pojawianie się w przestrzeni publicznej spełniają wiele różnorodnych funkcji.
    •    Abstrakcja
Sztuka abstrakcyjna jest jedną z najbardziej pozbawionych barier i ograniczeń form znanych kulturze. Dowolność w operowaniu prostymi elementami, kolorem i kształtem prowadzi do poczucia uwolnienia od obowiązujących schematów i ram. Podczas zajęć, poprzez plastyczną zabawę, ekspresję form i barw, uczestnicy dostaną okazję do zwerbalizowania swoich myśli abstrakcyjnymi środkami wyrazu.
    •    Formy przestrzenne
Celem zajęć jest uwrażliwienie zmysłu dotyku, który w przypadku tworzenia form przestrzennych jest narzędziem nie tylko percepcji, ale również kreacji. Wykorzystując gips lub miękkie materiały (gąbka, włóczka, mąka ziemniaczana), uczestnicy zajęć wykonają trójwymiarowe obiekty możliwe do zabrania ze sobą do domu.

Warsztaty plastyczne i sensoryczne

Cykl zajęć, które odbywać się będą w małych grupach i trwać od 45 do 60 minut, w zależności od możliwości uczestników. Opiekunowie powinni przebywać na sali podczas zajęć razem ze swoimi podopiecznymi, mile widziany jest czynny udział dorosłych we wszystkich aktywnościach. Warsztaty będą najczęściej odbywały się na salach wystawowych, tematyka będzie związana z aktualną ekspozycją prac w MCSW Elektrowni. Zadania, głównie manualne, będą rozwijać motorykę małą oraz elementy dużej, stymulować wzrok oraz dotyk. Uczestnicy będą poznawać różne faktury, tekstury podczas zabaw z masami plastycznymi, a także paletę barw i zasady tworzenia kompozycji zarówno w przestrzeni jak i na papierze za pomocą różnych mediów, plastycznych środków wyrazu. Wspólnie dowiemy się czym jest dzieło sztuki, z czego może być wykonane, jak rozumieć wybrane zagadnienia ze sztuki dawnej oraz współczesnej. Wszystkie ćwiczenia będą dostosowane do wieku oraz sprawności uczestników, na podstawie ankiety dołączonej ze zgłoszeniem grupy. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju zmysłów, koordynacji dłoni, zacieśnienie relacji z rówieśnikami, nauka pracy indywidualnej oraz pracy w grupie.

Warsztaty ruchowo-taneczne

Celem warsztatów jest oswajanie osób niepełnosprawnych ze sztuką poprzez zajęcia ruchowo-taneczne w przestrzeni Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.  Taniec i ruch pośród dzieł w naturalny i indywidualny sposób pozwala chłonąć sztukę, która nie jest przedstawiana w sposób akademicki, a połączenie ruchu sprawia, że obrazy i eksponaty kojarzą się z czymś przyjemnym. Taniec to forma aktywności fizycznej, która wywiera niezwykle pozytywny wpływ na kondycję człowieka, w skuteczny sposób redukuje stres i pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie.
W ramach spotkań oferujemy:
-  ćwiczenia rytmiczne
-  ćwiczenia pionizujące
-  nauka kroków i tańców wyjątkowych(np. disco- dance, Rock and roll,
cha-cha, walc angielski,  walc wiedeński.
- ćwiczenia na koordynację ruchu
- układy choreograficzne
Zajęcia odbywają się w cyklach – cztery razy w miesiącu, i prowadzone będą  z wykwalifikowanym instruktorem, trenerem kategorii ,,S’’. Mile widziany jest czynny udział opiekunów grupy we wszystkich aktywnościach.

Program realizowany od 15 lipca 2023.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 884 320 030.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Warunki uczestnictwa w programie.docx (14.9 KiB)
WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W PROGRAMIE
Wykaz instytucji kultury.docx (18.4 KiB)
WZORY AKCEPTOWANYCH LEGITYMACJI
Załącznik nr 1..pdf (217.9 KiB)