Koleją do kultury

Po raz kolejny Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, zostaje partnerem Akcji  Koleją do Kultury. Organizatorem akcji promocyjnej Koleją do Kultury  są „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. W jej ramach przez najbliższy rok, od 1 lutego do 31  grudnia 2021 roku, bilety na wszystkie wystawy prezentowane w „Elektrowni” będzie można kupić w promocyjnej cenie 3 zł.

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie na recepcji MCSW Elektrownia, biletu na przejazd pociągiem „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. (w terminie ważności biletu, na pociąg uruchamiany przez Spółkę Kolei Mazowieckich, albo najpóźniej w ciągu  30 dni od daty upływu ważności)
Regulamin i szczegóły akcji promocyjnej: www.dokultury.mazowieckie.com.pl