Akcja Koleją do Kultury

Po raz kolejny Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, zostaje partnerem Akcji  Koleją do Kultury. Organizatorem akcji promocyjnej Koleją do Kultury  są „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

Koleje Mazowieckie swoją działalnością wychodzą poza tory i realizują projekty o charakterze kulturalno-edukacyjnym w celu promocji instytucji kultury.
W  ramach akcji Koleją do kultury przez najbliższy rok, od 1 lutego do 31  grudnia 2022 roku, bilety na wszystkie wystawy prezentowane w Elektrowni będzie można kupić w promocyjnej cenie 3 zł.

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest okazanie na recepcji MCSW Elektrownia, biletu na przejazd pociągiem „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. (w terminie ważności biletu, na pociąg uruchamiany przez Spółkę Kolei Mazowieckich, albo najpóźniej w ciągu  30 dni od daty upływu ważności)
Listę partnerów akcji można znaleźć na stronie internetowej Spółki KM oraz na stronie poświęconej akcji: dokultury.mazowieckie.com.pl, na plakatach i ulotkach promujących akcję oraz w spotach emitowanych w pociągach KM.

Regulamin akcji „KOLEJĄ DO KULTURY” dostępny jest w siedzibie KM, na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl oraz w siedzibie partnerów akcji promocyjnej.

Dokultury | Dokultury (mazowieckie.com.pl)