Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz dziewiąty zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania tego rodzaju działalności. Zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Wiedząc, jak ważna jest ta bezinteresowna forma niesienia pomocy potrzebującym oraz szeroko rozumiana praca na rzecz różnych środowisk, zwracamy się do Państwa z prośbą o realne wsparcie i rozpropagowanie  w swoim otoczeniu idei konkursu, by uhonorować osoby o wielkim sercu.

Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat

Kandydatów należy zgłaszać  do 20 września 2019 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMWM w Warszawie);
 dialog@mazovia.pl – pocztą elektroniczną.


Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
e-mail: dialog@mazovia.pl
tel: 22 59 79 679