Budżet Obywatelski Mazowsza

Do 10 października można głosować na najciekawsze projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Do wyboru jest ponad 114 propozycji, a do podziału 25 milionów złotych. Ścieżki rowerowe, remonty dróg i sprzęt medyczny dla szpitali – to tylko niektóre z pomysłów, jakie znalazły się na karcie do głosowania. Projekty podzielone są na dwie grupy, a ich lista z opisami dostępna jest na stronie bom.mazovia.pl. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu, komputera, ale też w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Można oddać dwa głosy: jeden głos na pulę ogólnowojewódzką i jeden głos na pulę podregionalną. 17 projektów dotyczy regionu radomskiego. To między innymi budowa przejść dla pieszych, szkolenia z bezpiecznej jazdy dla motocyklistów czy zakup tyflografik dla osób niewidomych do muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Pomysłów przybywa i są coraz bardziej różnorodne.

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 października 2021 r.