ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROMOCJĘ
X EDYCJI KONKURSU 
„MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan 
do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w 5 kategoriach:
    •    wolontariat indywidualny;
    •    wolontariat grupowy;
    •    wolontariat w szkole lub przedszkolu;
    •    wolontariat seniorów;
    •    wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19.

Wolontariat to altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym. Warto promować takie postawy, dlatego uprzejmie proszę Państwa 
o włączenie się w promocję konkursu, w szczególności na terenie jednostki oraz w środkach komunikacji elektronicznej.
W załączeniu, do wykorzystania, przekazuję materiały informacyjne na temat konkursu. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 1 do 30 września br.

Z poważaniem, Adam Struzik

 

DOKUMENTY DO POBRANIA - KLIKNIJ...