• Bilet wystawowy na wszystkie wystawy – 8 zł
• Bilet wystawowy na jedną wystawę – 4 zł
• Bilet wstępu na wystawę dla rodziny – 5 zł
• Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, rodzinny (max. 5 osób) – 8 zł
• Bilet wystawowy – Karta Dużej Rodziny – 3 zł
• Bilet wystawowy – dzieci do 7 lat – 0 zł
• Bilet wystawowy grupowy (min.10 osób) – 3 zł od osoby
• Bilet wystawowy – Karta Rodziny Plus – 3 zł
• Bilet specjalny – 1 zł od osoby (Noc Muzeów, przy zakupie biletu do kina - zwiedzanie wystawy, obowiązuje jedynie na wybrane imprezy)
• Bilet wstępu na wystawę + warsztaty, normalny (dotyczy Stowarzyszeń, Uniwersytetów, Fundacji) – 5 zł od osoby
• Bilet wstępu bezpłatny – 0 zł
• Bilet Foto – 150 zł za sesję zdjęciową
• Bilet wstępu do biblioteki – 1 zł
• Bilet wstępu do mediateki – 1 zł
• Bilet wstępu na koncert plenerowy – 5 zł
• Bilet wstępu na imprezy plenerowe – 2 zł
• Wykonanie kserokopii w bibliotece (bez względu na format) 1 strona – 0,50 zł
• Bilet w ramach programu „26-600 Strefa Kultury”- 20,00 zł (zakup internetowy do 4 instytucji kultury uczestniczących w programie)
• Usługa przewodnika dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób) bezpłatna

Akcja promocyjna: Koleją do kultury są „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
W jej ramach przez najbliższy rok – od 23 stycznia 2019 roku
do 31 grudnia 2019 roku – bilety na wszystkie wystawy prezentowane w „Elektrowni” będzie można kupić w promocyjnej cenie 3 zł.


Zwolnienie z opłaty za wstęp do Centrum przysługuje (za okazaniem stosownych dokumentów): osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"; pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS); posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305); dzieciom do lat 7.

Ostatni zwiedzający są wpuszczani na wystawy pół godziny przed zamknięciem Centrum.
W piątki – wstęp bezpłatny