Zapraszamy na cykl spotkań „Wieczory z gwiazdą”
Naszym gościem będzie Jan Nowicki.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej zaprasza
w czwartek, 23 maja, o godz. 19.00
na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z gwiazdą”.

Tym razem naszym gościem będzie Jan Nowicki (ur. 5 listopada 1939 w  – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog, który na swoim konie ma role w ponad 240 filmach, w tym "Niepochowanym”, "Wielkim Szu”,  "Magnacie”,  "Spirali” i  "Sanatorium pod Klepsydrą”.

Przez ponad 30 lat jego teatralną kolebką był Stary Teatr w Krakowie, gdzie zagrał dziesiątki ról, a kreacje Stawrogina w  "Biesach”, Rogożyna w  "Nastazji Filipownej”, Artura w  "Tangu” czy księcia Konstantego w  "Nocy listopadowej”. Przeszły one do  historii polskiego teatru.

Jest autorem kilku książek (m.in. „Między niebem a ziemią”, „Mężczyzna i one”, „Białe walce”, „Dwaj panowie”), wierszy, tekstów piosenek i kolęd. Główny motyw w pisarstwie Jana Nowickiego to przemijanie, które nieuchronnie wiąże się ze starością i śmiercią.


Bilety w cenie; 15 zł normalny, 7 zł ulgowy dla emeryta/rencisty
Informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60